เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับเรา       

            บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นมาจากรุ่นคุณปู่ ซึ่งเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้วที่ได้จำหน่ายสินค้ายาอมแก้ไอสู่ประชาชนชาวไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายการทำงานและการผลิตที่ว่า ทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค 

            ปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ 4 ประเภท คือ ยาอมแก้ไอ , ยาขมเม็ด , ยาเม็ดเบอร์เจ็ด(ยาแก้บิด) และยากวาดมหาจักร์โดยยาอมแก้ไอนั้นยังมีรสชาดให้เลือกอีกถึง 4 รสชาด คือ รสสมุนไพร , รสบ๊วย , รสมิ้นท์ และรสตะไคร้

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการสร้างมาตรฐานการผลิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเริ่มต้นจากการได้รับมาตรฐานGMP (มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต) และยังมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

Member Access