รู้จักเรา

 บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด ถือกำเนิดขึ้นมาจากรุ่นอากง ตั้งแต่ปี 2478 ซึ่งเป็นเวลามากกว่า 80 ปีแล้ว

 ที่ได้จำหน่ายสินค้ายาอมแก้ไอสู่ประชาชนชาวไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายคุณภาพ “ตะขาบมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงต่อเวลา ให้ลูกค้าพึงพอใจ”

ปัจจุบันเรามีสินค้าอยู่ 3 ประเภท คือ ยาอมแก้ไอ,
สเปรย์แก้ไอ และยาขมเม็ด
โดยยาอมแก้ไอนั้นยังมีรสชาติให้เลือกอีกถึง 4 รสชาติ
คือ รสสมุนไพร , รสบ๊วย , รสมิ้นท์ และรสตะไคร้

ทั้งนี้บริษัทฯยังเล็งเห็นถึงการสร้างมาตรฐานการผลิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
โดยเริ่มต้นจากการได้รับมาตรฐานGMP PIC/s (มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา)
มาตรฐาน ISO 9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) มาตรฐาน Halal
และยังมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง