ผลิตภัณฑ์ของเรา

ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสสมุนไพร)
สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสสมุนไพร) แบบตลับ
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสมิ้นท์)
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสบ๊วย)
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสตะไคร้)
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสมิ้นท์) แบบตลับ
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสบ๊วย) แบบตลับ
ยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว (รสตะไคร้) แบบตลับ
ยาขมเม็ด ตราตะขาบ 5 ตัว
ยู่ ยี่ ออยล์ แคป ลิเมา