ติดต่อเรา

Google Map
 

บริษัท ห้าตะขาบ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1/1 ซอย 44 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

เลขที่ 1 ซอย 44 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

+66 2898 5454-7, +66 2415 1401, +66 2415 4412-3, +66 2415 0192-3

ร่วมงานกับเรา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายคุณภาพ “ตะขาบมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงต่อเวลา ให้ลูกค้าพึงพอใจ” และยังมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปอย่างต่อเนื่อง