เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

การใช้งานเว็บไซต์ www.takabb.com ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา
www.takabb.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข
TAKABB สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ทรัพย์สินทางปัญญา
    2.1. เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ตราตะขาบ 5 ตัว การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง TAKABB ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย
   2.2. ห้ามการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของ TAKABB
    2.3. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ TAKABB
    2.4. TAKABB มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ TAKABB และบริษัทในเครือ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของของผู้ขาย บนแพลตฟอร์มของ TAKABB
    2.5. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ TAKABB หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง [email protected] หรือติดต่อ ที่เบอร์ 02-898-5454
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
    3.1. TAKABB จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก TAKABB พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ ทาง TAKABB จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
    3.2. TAKABB พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
    3.3. TAKABB พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง
   3.4. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง [email protected]หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของ TAKABB ที่เบอร์ 02-898-5454
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)
    4.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ TAKABB และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของ TAKABB
    4.2. TAKABB อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง TAKABB ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ TAKABB ท่านยอมรับว่า TAKABB ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. การแจ้งเตือน
หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ TAKABB โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งถึงที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้
ถึง บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอย 44 ถนนพระราม 2แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150
E-Mail [email protected]