TAKABB International

TAKABB International

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เริ่มพัฒนาธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยเริ่มต้นการส่งออกไปที่จีนและฮ่องกงเป็นที่แรกๆ เมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว จากนั้นได้ขยายมายังประเทศในแถบอาเซียน โดยมีตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศที่มีประสบการณ์ และอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาโดยตรง จึงมีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าเป็นอย่างดี ผู้บริโภคในต่างประเทศเองก็ให้การยอมรับยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยาอมแก้ไอตราตะขาบ 5 ตัว รสสมุนไพรหรือรสดั้งเดิมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล มีรสชาติและสรรพคุณที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จึงเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของตะขาบ 5 ตัวเลยก็ว่าได้

ผลิตภัณฑ์ตราตะขาบ 5 ตัวได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศทุกปี เราทำกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้แก่ผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น และขยายช่องทางในการจัดจำหน่ายที่มากกว่าร้านขายยาทั่วไป อาทิเช่น Modern Trade, แหล่งท่องเที่ยว, ห้างสรรพสินค้า และ บูธ Kiosk ตามตลาดทั่วไปเพื่อให้ผู้บริโภคในต่างประเทศเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยตลอดมา

บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด เห็นถึงความสำคัญของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของตะขาบ 5 ตัวเป็นอย่างมาก
เราจึงมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วในหลายๆ ประเทศทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย
เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ ในอนาคต


ข่าวสารต่างประเทศ


ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ

Facebook
 :  TakabbInternational
02-898-5454
เบอร์ต่อ
1317, 1319
WeChat